page-b
 • 3Phase 4wire prepaid energy meter(remote)

  3Phase 4wire ቅድመ ክፍያ የኃይል ቆጣሪ (የርቀት)

  3phase 4wire የኃይል ሜትር (የርቀት) በ GB / T17215.321-2008 እና በ GB / T17215.323-2008 መሠረት በኛ ኩባንያ የተሠራና የተሰራው የኢነርጂ የኃይል ልኬት ምርት ነው። ይህ ምርት እንደ ኤሌክትሪክ ኃይል መለካት ፣ የውሂብ ማቀነባበሪያ ፣ የእውነተኛ ጊዜ ቁጥጥር እና የመረጃ ልውውጥ ያሉ ተግባራት ያሉት ሰፋፊ የተቀናጁ ወረዳዎችን እና የ SMT ቴክኒኮችን ይጠቀማል።
 • 3Phase 4wire prepaid energy meter(ic card)

  3Phase 4wire ቅድመ ክፍያ የኃይል ቆጣሪ (አይ ካርድ)

  3phase 4wire የቅድመ ክፍያ የኃይል ቆጣሪ (አይ.ሲ. ካርድ) በ GB / T17215.321-2008 እና GB / T17215.323-2008 መሠረት በኩባንያችን የተገነባ እና የተሰራ አዲስ የኃይል መለኪያ ምርት ነው። ይህ ምርት እንደ ኤሌክትሪክ ኃይል መለካት ፣ የውሂብ ማቀነባበሪያ ፣ የእውነተኛ ጊዜ ቁጥጥር እና የመረጃ ልውውጥ ያሉ ተግባራት ያሉት ሰፋፊ የተቀናጁ ወረዳዎችን እና የ SMT ቴክኒኮችን ይጠቀማል።
 • Single phase prepaid energy meter(ic card)

  ነጠላ ደረጃ የቅድመ ክፍያ የኃይል ሜትር (ic ካርድ)

  ነጠላ-ደረጃ የቅድመ ክፍያ የኃይል ሜትር (አይሲ ካርድ) በጂቢ / T17215.321-2008 መሠረት በኩባንያችን የተገነባ እና የተሰራ አዲስ የኃይል መለኪያ ምርት ነው። ይህ ምርት እንደ ኤሌክትሪክ ኃይል መለካት ፣ የውሂብ ማቀነባበሪያ ፣ የእውነተኛ ጊዜ ቁጥጥር እና የመረጃ ልውውጥ ያሉ ተግባራት ያሉት ሰፋፊ የተቀናጁ ወረዳዎችን እና የ SMT ቴክኒኮችን ይጠቀማል።
 • Single phase energy meter(remote)

  ነጠላ ደረጃ የኃይል ቆጣሪ (የርቀት)

  ነጠላ-ደረጃ የኤሌክትሪክ ኃይል ቆጣሪ (በርቀት) በ GB / T17215.321-2008 ቴክኒካዊ መግለጫዎች መሠረት በኩባንያችን የተሠራና የሚመረተው አዲስ የኃይል መለኪያ ምርት ነው። ይህ ምርት እንደ ኤሌክትሪክ ኃይል መለካት ፣ የውሂብ ማቀነባበሪያ ፣ የእውነተኛ ጊዜ ቁጥጥር እና የመረጃ ልውውጥ ያሉ ተግባራት ያሉት ሰፋፊ የተቀናጁ ወረዳዎችን እና የ SMT ቴክኒኮችን ይጠቀማል።
 • Single phase energy meter(remote+module)

  ነጠላ ደረጃ የኃይል ቆጣሪ (የርቀት + ሞዱል)

  ነጠላ-ደረጃ የኤሌክትሪክ ኃይል ቆጣሪ (የርቀት + ሞዱል) በ GB / T17215.321-2008 መሠረት በኩባንያችን የተገነባ እና የተሰራ አዲስ የኃይል መለኪያ ምርት ነው። ይህ ምርት እንደ ኤሌክትሪክ ኃይል መለካት ፣ የውሂብ ማቀነባበሪያ ፣ የእውነተኛ ጊዜ ቁጥጥር እና የመረጃ ልውውጥ ያሉ ተግባራት ያሉት ሰፋፊ የተቀናጁ ወረዳዎችን እና የ SMT ቴክኒኮችን ይጠቀማል።
 • Single phase electronic energy meter(ic card)

  ነጠላ ደረጃ የኤሌክትሮኒክ የኃይል ቆጣሪ (ic ካርድ)

  ነጠላ-ደረጃ የኤሌክትሪክ ኃይል ቆጣሪ (አይ ሲ ካርድ) በጂቢ / T17215.321-2008 መሠረት በኩባንያችን የተገነባ እና የተሰራ አዲስ የኃይል መለኪያ ምርት ነው። ይህ ምርት እንደ ኤሌክትሪክ ኃይል መለካት ፣ የውሂብ ማቀነባበሪያ ፣ የእውነተኛ ጊዜ ቁጥጥር እና የመረጃ ልውውጥ ያሉ ተግባራት ያሉት ሰፋፊ የተቀናጁ ወረዳዎችን እና የ SMT ቴክኒኮችን ይጠቀማል።
 • Single phase electronic energy meter(ic card+module)

  ነጠላ ደረጃ የኤሌክትሮኒክ የኃይል ቆጣሪ (አይ ካርድ + ሞዱል)

  ነጠላ-ደረጃ የኤሌክትሪክ ኃይል ቆጣሪ (አይሲ ካርድ + ሞዱል) በ GB / T17215.321-2008 መሠረት በኩባንያችን የተገነባ እና የተሰራ አዲስ የኃይል መለኪያ ምርት ነው። ይህ ምርት እንደ ኤሌክትሪክ ኃይል መለካት ፣ የውሂብ ማቀነባበሪያ ፣ የእውነተኛ ጊዜ ቁጥጥር እና የመረጃ ልውውጥ ያሉ ተግባራት ያሉት ሰፋፊ የተቀናጁ ወረዳዎችን እና የ SMT ቴክኒኮችን ይጠቀማል።
 • 3Phase prepaid energy meter(ic card)

  የ 3 ፓይፕ ቅድመ ክፍያ የኃይል ቆጣሪ (አይ ካርድ)

  3phase የኃይል ቆጣሪ (አይ.ሲ. ካርድ) በ GB / T17215.301-2007 ፣ DL / T614-2007 እና DL / T645-2007 ቴክኒካዊ መግለጫዎች መሠረት በኩባንያችን የተገነባ እና የተሰራ አዲስ የኃይል ልኬት ምርት ነው። ይህ ምርት እንደ ኤሌክትሪክ ኃይል መለካት ፣ የውሂብ ማቀነባበሪያ ፣ የእውነተኛ ጊዜ ቁጥጥር እና የመረጃ ልውውጥ ያሉ ተግባራት ያሉት ሰፋፊ የተቀናጁ ወረዳዎችን እና የ SMT ቴክኒኮችን ይጠቀማል።